Si voleu més informació envieu un e-mail a scm73@micocat.org indicant el nom, el número de la publicació
Si voleu un article d'una revista, és necessari adquirir l'exemplar de la revista
Totes les publicacions solament se serveixen prèvia transferència de l'import indicat al compte bancari de la SCM: ES42 2100 3113 6022 0017 7106
Podeu adreçar la vostre comanda a:
SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA
Marina, 94, 1r, 4ª
08018 BARCELONA