REVISTA CATALANA DE MICOLOGIAREVISTA CATALANA DE MICOLOGIA
  Revista Catalana de Micologia Índex per volums
  Abstracts i Articles (.pdf) de la Revista Catalana de Micologia dels números 7 al 42 (1983-2022)
  Continguts (.pdf) dels primers números 1 al 6 (1974-1981) de la Revista Catalana de Micologia que al seu dia rebia el nom de "Butlletí de la Societat Catalana de Micologia" (Boletín de la Sociedad Catalana de Micología)

  Normes per a la publicació de la Revista Catalana de Micologia cat
       Normas para la publicación de la Revista Catalana de Micologia es
       Instructions to Authors for the publication of the Revista Catalana de Micologia uk