REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 26 164; 2004
© 2004 Societat Catalana de Micologia, Barcelona

ÍNDEX DE COMBINACIONS I NOMS NOUS DE TÀXONS I SINTÀXONS CONTINGUTS EN AQUEST VOLUM
Index of new combinations and names of taxa and syntaxa included in this issue
Tàxons / Taxa


Arcangeliella lactifera (B.C. Zhang et Y.N. Yu) J.M. Vidal, comb. nov. 73
Arcangeliella nanjingensis (B. Liu et K. Tao) J.M. Vidal, comb. nov. 73
Arcangeliella oregonensis (Singer et A.H. Sm.) J.M. Vidal, comb. nov. 73
Arcangeliella papyracea (Singer et A.H. Sm.) J.M. Vidal, comb. nov. 73
Arcangeliella ramispina (B.C. Zhang et Y.N. Yu) J.M. Vidal, comb. nov. 73
Arcangeliella sculptispora (S. Miller) J.M. Vidal, comb. nov. 73
Arcangeliella daucina (G.W. Beaton, Pegler et T.W.K. Young) J.M. Vidal, comb. nov. 74
Arcangeliella giennensis (Moreno-Arroyo, J. Gómez et Calonge) J.M. Vidal, comb. nov. 74
Arcangeliellajosserandii (Malençon) J.M. Vidal, comb. nov. 75
Arcangeliella majus (J.W. Cribb) J.M. Vidal, comb. nov. 75
Arcangeliella pterospora (E. Horak) J.M. Vidal, comb. nov. 75
Arcangeliella rogersonii (Fogel et States) J.M. Vidal, comb. nov. 76
Arcangeliella versicaulis (S. Miller) J.M. Vidal, comb. nov. 76
Gastrolactarius R. Heim ex J.M. Vidal, gen. nov. 76
Gastrolactarius densus (R. Heim) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius textus (J.W. Cribb) J.M. Vidal, comb. et stat. nov. 77
Gastrolactarius camphoratus (Singer et A.H. Sm.) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius crass us (Singer et A.H. Sm.) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius crichtonii (G.W. Beaton, Pegler et T.W.K. Young) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius desjardinii (Thiers) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius dolichocaulis (Pegler) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius hepaticus (G.W. Beaton, Pegler et T.W.K. Young) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius lactarioides (Zeller) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius parvus (Thiers) J.M. Vidal, comb. nov. 77
Gastrolactarius saylori (Thiers) J.M. Vidal, comb. nov. 78
Gastrolactarius variegatus (Thiers) J.M. Vidal, comb. nov. 78
Gymnomyces meridionalis (Calonge, Moreno-Arroyo et J. Gómez) J.M. Vidal, comb. nov. 78
Macowanites candidus (Tul. et C. Tul.) J.M. Vidal, comb. nov. 84
Stephanospora chilensis (E. Horak) J.M. Vidal, comb. nov. 102
Stephanospora aurantiaca (R. Heim et Malençon) J.M. Vidal, comb. nov. 104
Suillus bellinii (Inzenga) Kuntze var. luteus (Pérez-De-Gregorio) Torrejón, comb. nov. 133