REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 27: 40 ; 2005
© 2005 Societat Catalana de Micologia, Barcelona

ÍNDEX DE COMBINACIONS I NOMS NOUS DE TÀXONS I SINTÀXONS CONTINGUTS EN AQUEST VOLUM
Index of new combinations and names of taxa and syntaxa included in this issue
Tàxons / Taxa

Helvela queletti Bres. f.alba Tabarés et Rocabruna, forma nova

18

Hygrophorus latitabundus Britzelm. f.alba Tabarés et Rocabruna, forma nova

22