REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 40
© 2019 Societat Catalana de Micologia, Barcelona

Veure Abstracts i/o primera plana dels articles del present número de la REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA:
Volum 40 - 2019