REVISTA
CATALANA
de MICOLOGIA
Rev. Catalana Micologia 7-37
© 1983-2016 Societat Catalana de Micologia, Barcelona
Volums: 7-37     Anys: 1983 a 2016
Per veure l'Abstract, o Complet del Texte cliqui sobre el símbol de .pdf, a les dos primeres columnes
Abstract
.pdf
Article
.pdf
N.Rev-Any Autor(s) Títol Planes
  pdf 7 - 1983 Menal i Armisén, Ramon Origen i fundació de la Societat Catalana de Micologia 3-4
  pdf 7 - 1983 Rocabruna i Llavanera, August Activitats 5-7
  pdf 7 - 1983 Pascual i Lluvià, Ramon Ciència i cultura popular 9-10
  pdf 7 - 1983 Rocabruna i Llavanera, August Excursions -Flora - Serra del Corredor (Catalunya) 11
  pdf 7 - 1983 --- Micologia familiar 13
  pdf 7 - 1983 --- Normes de préstec de la biblioteca 14
  pdf 7 - 1983 Mayoral i Casanovas, Anselm Els Cistidis 15-18
  pdf 7 - 1983 Piqueras i Carrasco, Josep Actualidades en intoxicaciones por setas 19-23
  pdf 7 - 1983 Giné i Gavaldà, Josep Els Cent anys de la flora micològica a Catalunya sota l'aspecte bibliogràfic 25-32
  pdf 7 - 1983 Llimona i Pagès, Xavier Sobre fongs de primavera a Catalunya 33-45
  pdf 7 - 1983 Gràcia i Barba, Enric Guia per a l'estudi dels mixomicets i claus per a la seva determinació fins al gènere 47-64
    7 - 1983 --- Nota aclaratòria 65-68
    7 - 1983 --- Referències bibliogràfiques 69-71
  pdf 8 - 1984 Llimona i Pagès, Xavier Aportacions a la Flora Micològica de Catalunya 3
    8 - 1984   Societat Catalana de Micologia : llista d'associats : març 1984 4-12
  pdf 8 - 1984 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 13-16
  pdf 8 - 1984 Arrondo Odriozola, Ernesto El Moho azul del tabaco 17-19
  pdf 8 - 1984 Giné i Gavaldà, Josep Metodologia per a la conservació d'espècies de fongs : els herbaris de fongs 21-31
  pdf 8 - 1984 Piqueras i Carrasco, Josep Intoxicación de tipo ciclopeptídico (faloidiano) producida por pequeñas Lepiotas 33-37
  pdf 8 - 1984 Llimona i Pagès, Xavier Llista d'espècies de l'exposició de fongs organitzada a Barcelona, l'octubre de 1977 39-46
  pdf 8 - 1984 Rocabruna i Llavanera, August Aportació al coneixement dels fongs del Maresme (Catalunya) 47-74
  pdf 9 - 1985 Mayoral i Casanovas, Anselm Als socis 3-4
    9 - 1985 --- Societat Catalana de Micologia : llista de nous associats des d'abril 1984 a març 1985 5-7
  pdf 9 - 1985 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 8-10
  pdf 9 - 1985 Giné i Gavaldà, Josep Com funciona la vocalia de biblioteca i material científic 11-14
    9 - 1985   Relació de publicacions entrades darrerament a la biblioteca des de l'1 de gener al 31 de desembre de 1984 15-18
    9 - 1985   Servei d'intercanvi 19-20
  pdf 9 - 1985 Arrondo Odriozola, Ernesto Hongos luminosos 21-26
  pdf 9 - 1985 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Aportaciones a la flora micológica de Cataluña: el orden Boletales Gilbert 27-37
  pdf 9 - 1985 Calonge, Francisco de Diego
Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Rodríguez, N. B.
Contribución al estudio de los ascomicetes españoles : I. Algunas especies nuevas o raras encontradas en Cataluña y Madrid 39-47
  pdf 9 - 1985 Gràcia i Barba, Enric Guia per a l'estudi dels mixomicets i claus per a la seva determinació fins al gènere. II. Complements i esmenes 49-56
  pdf 9 - 1985 Calonge, Francisco de Diego
Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Rodríguez, N. B.
Nuevos datos sobre los hongos hipogeos de España. II. Géneros Balsamia, Delastria y Genea, novedades para el catálogo español 57-64
  pdf 10 - 1986 Bolòs i Capdevila, Oriol de Ramon Menal, el primer president de la Societat Catalana de Micologia 3-4
    10-1986 --- Societat Catalana de Micologia: llista de nous associats des d'abril 1985 a març 1986 5-6
  pdf 10 - 1986 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 7-9
  pdf 10 - 1986 Barceló i Martí, M. Carme Sis anys d'exposicions micològiques a Vilanova i la Geltrú 11-17
  pdf 10 - 1986 Llistosella i Vidal, Jaume
Aguasca i Solé, Montserrat
El 1er «Mini foray» de la British mycological Society a Catalunya (1985) 19-34
  pdf 10 - 1986 Calonge, Francisco de Diego
Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Sierra López, Dolores
Contribución al estudio de los ascomycotina españoles. III: un género y ocho especies nuevas para el catálogo 35-46
  pdf 11 - 1987 --- Convocatòria 3-4
    11 - 1987 --- Moviment de socis 5-7
  pdf 11 - 1987 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 9-11
  pdf 11 - 1987 --- Publicacions entrades a la biblioteca durant els anys 1985 i 1986 13-21
  pdf 11 - 1987 Arrondo Odriozola, Ernesto Giberelina 23-27
  pdf 11 - 1987 Sanclemente, M. S.
Llimona i Pagès, Xavier
Aportación al conocimiento de las tricolomatáceas de Cataluña 29-72
  pdf 11 - 1987 Sierra López, Dolores
Cambra Sánchez, Jaume
Notes micològiques I: ascomicets del Torrent de la Sequera (Tarragona) 73-82
  pdf 11 - 1987 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Aportación al conocimiento de los hongos de la Serra de Collcerola sic (Catalunya) 83-98
  pdf 11 - 1987 Sierra López, Dolores
Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Aportación al catálogo de ascomicetes de Catalunya 99-110
  pdf 11 - 1987 Vidal i Frigola, Josep Maria Aportació al coneixement de la micoflora del Baix Empordà i rodalies (Catalunya). I. Fam. Geastraceae (Gasteromicets) 111-122
  pdf 12 - 1989 --- Convocatòria 3-4
    12 - 1989 --- Moviment de socis 5-7
  pdf 12 - 1989 --- Acta de l'Assemblea General ordinària, 1988 9-12
  pdf 12 - 1989 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 13-14
  pdf 12 - 1989 --- Resumen de las «Vèmes Journées du Cortinaire» : 1 al 7 noviembre 1988 : Sant Hilari Sacalm (Girona) 15-24
  pdf 12 - 1989 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Aportación al conocimiento de los hongos del macizo montañoso del Montseny (Catalunya) 25-53
  pdf 12 - 1989 Sanclemente, M. S. El Género Mycena en Cataluña 55-62
  pdf 12 - 1989 Sanclemente, M. S. Sobre corticiáceas de Cataluña 63-72
  pdf 12 - 1989 Sierra López, Dolores Notas sobre ascomicetes 73-81
  pdf 12 - 1989 Martín Esteban, María Paz
Rocabruna i Llavanera, August
Phellorinia herculeana (Pallas: Pers.) Kreisel en los Monegros 83-92
  pdf 13 - 1990 --- Convocatòria 3-4
    13 - 1990 --- Secretaria : moviment de socis 5-7
  pdf 13 - 1990 Nualart, Ramon Acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el dia 3 d'abril de 1989 9-12
  pdf 13 - 1990 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 13-15
  pdf 13 - 1990 Llistosella i Vidal, Jaume
Aguasca i Solé, Montserrat
Macromicets de l'illa de Menorca, II 17-32
  pdf 13 - 1990 Gea, F. J.
Honrubia, M.
López-Sánchez, M. E.
Notas sobre el género Lepiota (Pers.: Fr.) Gray (Agaricales, Basidiomycotina) en el sudeste español 33-41
  pdf 13 - 1990 Vidal i Frigola, Josep Maria
Gràcia i Barba, Enric
Aportació al coneixement de la micoflora del Baix Empordà i rodalies (Catalunya). II. Myxomycetes I 43-59
  pdf 13 - 1990 Martín Esteban, María Paz Notas sobre gasteromicetes I: Tulostoma fimbriatum Fr. var. heterosporum J. E. Wright 61-65
  pdf 13 - 1990 Singer, Rolf
Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
El Género Lactocollybia en España 67-72
  pdf 14.15 - 1991 Nualart, Ramon Ordre del dia 3-4
  14.15 - 1991 Nualart, Ramon Secretaria : moviment de socis 5-9
  pdf 14.15 - 1991 Rocabruna i Llavanera, August Informe anual 10-12
  pdf 14.15 - 1991 Sanclemente, M. S. Aportaciones florísticas y corológicas sobre tricolomatáceas 13-20
  pdf 14.15 - 1991 Sanclemente, M. S. Aportaciones florísticas y corológicas sobre Aphyllophorales 21-41
  pdf 14.15 - 1991 Sierra López, Dolores
Martín Esteban, María Paz
Llimona i Pagès, Xavier
Noves dades sobre fongs hipogeus. I: ascomicets 43-66
  pdf 14.15 - 1991 Llistosella i Vidal, Jaume Russulaceae, noves florístiques 67-75
  pdf 14.15 - 1991 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Aportación al conocimiento de los hongos del macizo montañoso del Montseny (Cataluña), II 77-86
  pdf 14.15 - 1991 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Aportación al conocimiento de los hongos de la sierra de Collserola y zonas próximas (Catalunya), II 87-97
  pdf 14.15 - 1991 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Aportació al coneixement dels fongs del Maresme (Catalunya), II 99-111
  pdf 14.15 - 1991 Vidal i Frigola, Josep Maria Contribució al coneixements de la flora micològica del Baix Empordà i rodalies (Catalunya): III. gasteromicets epigeus (Basidiomycotina) 113-130
  pdf 14.15 - 1991 Vidal i Frigola, Josep Maria
Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Algunos hongos hipogeos (ascomycotina y basidiomycotina) interesantes para la micoflora española 131-141
  pdf 14.15 - 1991 Vidal i Frigola, Josep Maria Contribución al conocimiento de la flora micològica del Baix Empordà y zonas limítrofes (Catalunya). IV. hongos hipogeos (zygomycotina, ascomycotina y basidiomycotina) 143-194
  pdf 14.15 - 1991 Martín Esteban, María Paz
Vidal i Frigola, Josep Maria
Aportación al catálogo de los gasteromicetes de Cataluña 195-203
    16.17 - 1994 Nualart, Ramon Secretaria : moviment de socis 1991 i 1992 1-3
    16.17 - 1994 Nualart, Ramon Secretaria : moviment de socis 1992 i 1993 4-7
  pdf 16.17 - 1994 Nualart, Ramon Assemblea S.C.M. : 1992 8-12
  pdf 16.17 - 1994 Nualart, Ramon Assemblea S.C.M. : 1993 13-18
  pdf 16.17 - 1994 --- Informe anual 19-24
  pdf 16.17 - 1994 --- Primeras jornadas europeas de micología mediterránea de la Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis - A. E. : celebradas en l'Estartit del 15 al 21 de noviembre de 1993 25-32
  pdf 16.17 - 1994 Robich, Giovanni Alcune interessanti mycena 33-46
  pdf 16.17 - 1994 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Ballarà i Noguera, Josep
Vila i Garcia, Jordi
Primera aportació al coneixement de la micoflora dels Pirineus i Pre-Pirineus de Catalunya 47-86
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz
Tabarés Carriedo, Manuel
Notas sobre Gasteromycetes II: Phallus duplicatus Bosc 87-98
  pdf 16.17 - 1994 Llistosella i Vidal, Jaume
Martí, O.
Aguasca i Solé, Montserrat
Martín Esteban, María Paz
Aportació a la flora micològica del Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido (Pirineus Centrals) 99-115
  pdf 16.17 - 1994 Sierra López, Dolores Notas corológicas sobre ascomicetes de Catalunya y regiones proximas 119-132
  pdf 16.17 - 1994 Vidal i Frigola, Josep Maria
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Constantino i Mas, Carles
Alguns macromicets nous o interessants de l'illa de Mallorca (Balears) 135-144
  pdf 16.17 - 1994 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Vidal i Frigola, Josep Maria
Aportació al coneixement dels macromicets de l'Illa de Mallorca, I 145-162
  pdf 16.17 - 1994 Navarro-Rosinés, Pere
Boqueras i Bailina, Montserrat
Llimona i Pagès, Xavier
Primer catàleg dels fongs liquenícoles de Catalunya i zones pròximes (NE de la Península Ibèrica) 165-204
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz
Calonge, Francisco de Diego
Nuevos datos sobre el género Tulostoma (Gasteromycetes) en España, III 205-212
  pdf 16.17 - 1994 Vidal i Frigola, Josep Maria
Vila i Garcia, Jordi
Algunos hongos hipogeos de Andorra 213-220
  pdf 16.17 - 1994 Vidal i Frigola, Josep Maria Algunos hongos hipogeos interesantes para la micoflora catalana 221-247
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg. 248-250
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg. 251-252
  pdf 16.17 - 1994 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel. 253-254
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz Geastrum quadrifidum Pers.: Pers. 255-256
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz Hysterangium inflatum Rodw. 257-258
  pdf 16.17 - 1994 Sierra López, Dolores Leotia lubrica (Scop.) Pers.: Fr. 259-260
  pdf 16.17 - 1994 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Lepiota grangei (Eire) Lange. 261-262
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz Lycoperdon mammiforme Pers. 263-264
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz
Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Octavianina asterosperma (Vitt.) O. Kuntze 1898 265-266
  pdf 16.17 - 1994 Sierra López, Dolores Poronia punctata (L.) Fr. 267-268
  pdf 16.17 - 1994 Martín Esteban, María Paz Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel 269-270
pdf pdf 18 - 1995 Ballarà i Noguera, Josep Alguns ascomicets interessants pels Pirineus catalans 1-8
pdf pdf 18 - 1995 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Aportació al coneixement dels macromicets de l'illa de Mallorca II 9-18
pdf pdf 18 - 1995 Vila i Garcia, Jordi Aportación al conocimiento del género Coprinus Pers. en Catalunya, I : seis especies raras o interesantes 19-30
pdf pdf 18 - 1995 Martín Esteban, María Paz
Vila i Garcia, Jordi
Presencia de basidios monospóricos en Lycoperdon 31-38
pdf pdf 18 - 1995 Ballarà i Noguera, Josep
Bon, Marcel
Aportació a l'estudi de la micoflora alpina dels Pirineus (1ª part) 39-50
pdf pdf 18 - 1995 Mayoral i Casanovas, Anselm
Àngel i Alvira, Francesc
Primera aportació al coneixement dels macromicets de la zona de Garraf 51-88
pdf pdf 18 - 1995 Gutiérrez, Corsino Reseña histórico-bibliográfica del género Cortinarius en Cataluña 89-102
pdf pdf 18 - 1995 Llimona i Pagès, Xavier
Vila i Garcia, Jordi
Hoyo Navarro, Pilar
Aguasca i Solé, Montserrat
Àngel i Alvira, Francesc
Gràcia i Barba, Enric
Llistosella i Vidal, Jaume
Martín Esteban, María Paz
Mayoral i Casanovas, Anselm
Rocabruna i Llavanera, August
Sierra López, Dolores
Tabarés Carriedo, Manuel
El Programa biodiversitat micològica de les Terres de Ponent : notícia i primers resultats 103-135
pdf pdf 18 - 1995 Santamaria i del Campo, Sergi Sobre alguns fongs rars recol·lectats en insectes vius 137-150
pdf pdf 18 - 1995 Sierra López, Dolores
Vila i Garcia, Jordi
Notas sobre ascomicetes II: Trichophaea boudieri Grelet y Trichophaeopsis biscuspis (Boud.) Korf & Erb, en Catalunya 151-156
  pdf 18 - 1995 Jon, Rafaello II Jornades Europees de Micologia Mediterrània (C.E.M.M.) 157-158
  pdf 18 - 1995 --- Troisièmes journées mycologiques de la CEMM/AE 159
pdf pdf 19 - 1996 Santamaria i del Campo, Sergi
Girbal i Lladó, Josep
Fongs nematòfags: Harposporium anguillulae (Lohde) Karling a la Península Ibèrica 1-3
pdf pdf 19 - 1996 Santamaria i del Campo, Sergi Contribución al conocimiento de los laboulbeniales (Ascomycotina) ibéricos, IV. Género Laboulbenia: adiciones y correcciones 5-13
pdf pdf 19 - 1996 Galán Márquez, Ricardo
Moreno Horcajada, Gabriel
Urnula rhytidia (Berk.) Cooke, un raro discomicete (Pezizales, Ascomycotina), hallado en las Villuercas (Cáceres) 15-24
pdf pdf 19 - 1996 Vila i Garcia, Jordi
Rocabruna i Llavanera, August
Llimona i Pagès, Xavier
Tabarés Carriedo, Manuel
Llistosella i Vidal, Jaume
Sierra López, Dolores
Fongs nous o poc citats de Catalunya i Andorra I 25-46
pdf pdf 19 - 1996 Ballarà i Noguera, Josep Estudis sobre Cortinarius subalpins de Catalunya: 1. Espècies recol·lectades a l'Hylocomio-Pinetum catalaunicae 47-66
pdf pdf 19 - 1996 Llistosella i Vidal, Jaume
Aguasca i Solé, Montserrat
Vila i Garcia, Jordi
Basidiomicets de les torberes dels Pirineus catalans : primera contribució 67-72
pdf pdf 19 - 1996 Vila i Garcia, Jordi
Rocabruna i Llavanera, August
Aportación al conocimiento del género Coprinus Pers. en Cataluña, II 73-90
pdf pdf 19 - 1996 Martín Esteban, María Paz
Sánchez-Cuxart, Antoni
Thin layer chromatography patterns of Rhizopogon species and their possible use as a taxonomic criterion 91-98
pdf pdf 19 - 1996 Mateos Frías, Eduardo
López, R.
Barranco, T.
Hoyo Navarro, Pilar
Llimona i Pagès, Xavier
Colémbolos (Hexapoda, Collembola) asociados con carpóforos de basidiomicetes recolectados en el SW de Cataluña 99-107
pdf pdf 19 - 1996 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Llimona i Pagès, Xavier
Hoyo Navarro, Pilar
Fongs mitospòrics (Deuteromicets) del SW de Catalunya 109-138
pdf pdf 19 - 1996 Bon, Marcel
Ballarà i Noguera, Josep
Aportació a l'estudi de la micoflora alpina dels Pirineus (2ª part) 139-153
pdf pdf 19 - 1996 Rocabruna i Llavanera, August
Vila i Garcia, Jordi
Tabarés Carriedo, Manuel
Ballarà i Noguera, Josep
Aportación a la micoflora de los Pirineos y Pre-pirineos de Cataluña. II. Algunas especies asociadas al abeto (Abies alba) 155-168
pdf pdf 20 - 1997 Ballarà i Noguera, Josep Nou estudi d'espècies fúngiques interessants dels estatges alpí i subalpí dels Pirineus catalans 1-24
pdf pdf 20 - 1997 Vidal i Frigola, Josep Maria Algunos hongos hipogeos nuevos o poco citados de Cataluña (Zygomycotina, Ascomycotina y Basidiomycotina) 25-61
pdf pdf 20 - 1997 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Hoyo Navarro, Pilar
Llimona i Pagès, Xavier
Més fongs mitospòrics de les terres baixes del sur i de l'oest de Catalunya (Espanya) 63-83
pdf pdf 20 - 1997 Vidal i Frigola, Josep Maria
Vila i Garcia, Jordi
García, Faustino
Pérez Jarauta, Tomás
Algunos hongos hipogeos de Castilla-León (España): Youngiomyces multiplex y Genea thaxterii, primeras citas para Europa 85-97
pdf pdf 20 - 1997 García-Montero, L. G.
Galán Márquez, Ricardo
Di Massimo, G.
García Manjón, José Luis
Díez, J.
Sphaerosporella brunnea (Alb. et Schwein.) Svrcek et Kubicka, un discomicete con incidencia en la truficultura e interés forestal 99-104
pdf pdf 20 - 1997 Vila i Garcia, Jordi
Rocabruna i Llavanera, August
Llistosella i Vidal, Jaume
Tabarés Carriedo, Manuel
Llimona i Pagès, Xavier
Hoyo Navarro, Pilar
Fongs nous o poc citats de Catalunya i Andorra, II 105-124
pdf pdf 20 - 1997 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Macromicets de la costa i el camp de Tarragona i comarques properes 125-135
pdf pdf 20 - 1997 Galán Márquez, Ricardo
Raitviir, Ain
Vila i Garcia, Jordi
On some noteworthy alpine or subalpine Hyaloscyphaceae (Leotiales) found in the Pyrenees 137-146
pdf pdf 20 - 1997 Arenal, F.
González, V.
Esteve-Raventós, Fernando
Dos lepiotas mediterráneas poco conocidas 147-152
pdf pdf 20 - 1997 Esteve-Raventós, Fernando
Villarreal, M.
Heykoop Fung-A-You, Michel
Estudios sobre el género Inocybe (Fr.) Fr., en la Península Ibérica e islas Baleares. III. Especies recolectadas en el Valle del Tiétar (Ávila y Toledo) 153-162
pdf pdf 20 - 1997 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Aportació a la micoflora del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 163-167
pdf pdf 20 - 1997 Llimona i Pagès, Xavier
Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Vila i Garcia, Jordi
Algunos hongos nuevos o interesantes de la Península Ibérica 169-176
pdf pdf 20 - 1997 Esteve-Raventós, Fernando
Vila i Garcia, Jordi
Algunos Inocybe de la zona alpina de los Pirineos de Catalunya, I 177-185
pdf pdf 20 - 1997 Llorens, V.
Martín Esteban, María Paz
Hidalgo Hernando, Elena
PCR: una nueva herramienta para el estudio de hongos ectomicorrícicos 187-197
pdf pdf 20 - 1997 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Hoyo Navarro, Pilar
Llimona i Pagès, Xavier
Fongs mitospòrics dels estatges montà, subalpí i alpí de Catalunya 199-212
pdf pdf 20 - 1997 Quadrada i Llovera, Rafael V.
Llistosella i Vidal, Jaume
Vila i Garcia, Jordi
Basidiomicets de les torberes dels Pirineus catalanas. II. El gènere Galerina 213-220
pdf pdf 20 - 1997 Vila i Garcia, Jordi
Llistosella i Vidal, Jaume
Llimona i Pagès, Xavier
Contribució al coneixement dels fongs de l'estatge alpí dels Pirineus de Catalunya, I 221-232
pdf pdf 20 - 1997 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Hoyo Navarro, Pilar
Llimona i Pagès, Xavier
Nou espècies de Periconia (fongs mitospòrics) de Catalunya 233-243
pdf pdf 21 - 1998 Llimona i Pagès, Xavier Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis : Cinquenes Jornades Micològiques de la C.E.M.M., celebrades a Calella (El Maresme) del 10 al 15 de novembre de 1997 1-6
pdf pdf 21 - 1998 Martín Esteban, María Paz
Gaya i Bellés, Ester
Catàleg d'espècies: V Jornades Micològiques de la C.E.M.M. a Calella (El Maresme, Catalunya) 7-26
pdf pdf 21 - 1998 Contu, Marco Studi sul genere Agaricus. II. A. heterocystis Heinem et Goos., una specie africana naturalizzata in Sardegna ed A. fragilivolvatus, nuova specie della sezione Clarkeinda 27-31
pdf pdf 21 - 1998 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Lillo i Colomar, Francesc
Contribució al coneixement micològic de les illes Balears, VIII 33-43
pdf pdf 21 - 1998 Vila i Garcia, Jordi
Àngel i Alvira, Francesc
Mayoral i Casanovas, Anselm
Hoyo Navarro, Pilar
Segona aportació al coneixement dels macromicets de la zona de Garraf 45-61
pdf pdf 21 - 1998 Sierra López, Dolores Catálogo de las Dothideales y Patellariales no liquenificadas ni liquenícolas de Catalunya 63-73
pdf pdf 21 - 1998 Llistosella i Vidal, Jaume Algunes espècies del gènere Russula de Catalunya i les illes Balears : 2ª contribució 75-92
pdf pdf 21 - 1998 Vila i Garcia, Jordi
Llistosella i Vidal, Jaume
Llimona i Pagès, Xavier
Contribució al coneixement dels fongs de l'estatge alpí dels Pirineus de Catalunya, II 93-113
pdf pdf 21 - 1998 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Phellorinia herculeana (Pallas.: Pers.) Kreisel, a Catalunya 115-116
pdf pdf 21 - 1998 Vila i Garcia, Jordi
Carbó i Pericay, Joaquim
Tres Entoloma poc coneguts de boscos de caducifolis inundables de Catalunya 117-124
pdf pdf 21 - 1998 Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Els Fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdera (Girona). I. Espècies xeròfiles de llocs oberts, amb Cistus i gramínies 125-136
pdf pdf 21 - 1998 Ballarà i Noguera, Josep Alguns Cortinarius interessants dels Pirineus Catalans 137-150
pdf pdf 21 - 1998 Llistosella i Vidal, Jaume
Vila i Garcia, Jordi
Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Llimona i Pagès, Xavier
Alguns fongs interessants del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 151-157
pdf pdf 21 - 1998 Vidal i Frigola, Josep Maria Aproximació al coneixement de la micoflora del Massís del Montgrí 159-169
pdf pdf 21 - 1998 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Aportación al conocimiento de los hongos de la Sierra de Collserola (Catalunya), III 171-183
pdf pdf 21 - 1998 Esteve-Raventós, Fernando
Vila i Garcia, Jordi
Algunos Inocybe de la zona alpina de los Pirineus de Catalunya, II 185-201
pdf pdf 22 - 1999 Vila i Garcia, Jordi
Esteve-Raventós, Fernando
Llimona i Pagès, Xavier
Rectipilus cistophilus Esteve-Rav. et Vila sp. nov., un nuevo hongo cifeloide mediterraneo 1-4
pdf pdf 22 - 1999 Contu, Marco Ecologia e tassonomia del genere Rhodocybe R. Maire (Basidiomycetes, Entolomataceae) in Sardegna 5-14
pdf pdf 22 - 1999 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Gómez-Bolea, Antonio
Three Haplotrichum species recently found in Catalonia 15-22
pdf pdf 22 - 1999 Gorris i Galtés, Montserrat
Gràcia i Barba, Enric
Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Alguns mixomicets, principalment quionòfils, nous o poc citats als Pirineus catalans 23-34
pdf pdf 22 - 1999 Vila i Garcia, Jordi Tres fongs interessants de primavera del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida, Catalunya) 35-38
pdf pdf 22 - 1999 Ballarà i Noguera, Josep
Escànez i Monferrer, Lluc
Nou estudi de fongs alpins interessants dels Pirineus catalans 39-46
pdf pdf 22 - 1999 Ballarà i Noguera, Josep Alguns Cortinarius interessants dels Pirineus catalans, II 47-70
pdf pdf 22 - 1999 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Fongs nous o poc citats de Catalunya, III 71-76
pdf pdf 22 - 1999 Carbó i Pericay, Joaquim
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Cuatro especies de hongos interesantes citadas por primera vez en la Península Ibérica 77-90
pdf pdf 22 - 1999 Gràcia i Barba, Enric
Lanau i Galceran, Josep Maria
Riera i Montoliu, Yolanda
A Chamber for fruiting Volvariella volvacea in laboratory 91-94
pdf pdf 22 - 1999 Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Els Fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdera (Girona). II. Aproximació al component fúngic del Cistion 95-114
pdf pdf 22 - 1999 Salom, Joan Carles Primera contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears 115-126
pdf pdf 22 - 1999 Palazón Lozano, Fernando
Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Hygrocybe monscaiensis sp nov, de la subsección Squamulosae (Bataille) Singer 127-130
pdf pdf 22 - 1999 Vila i Garcia, Jordi
Àngel i Alvira, Francesc
Llimona i Pagès, Xavier
Volvariella nigrovolvacea Kosina var. dunensis Vila, Àngel et Llimona var. nov. 131-134
pdf pdf 22 - 1999 Esteve-Raventós, Fernando
Vila i Garcia, Jordi
Llistosella i Vidal, Jaume
Algunos Entoloma interesantes o poco conocidos de los Pirineos de Catalunya 135-143
pdf pdf 22 - 1999 Vila i Garcia, Jordi
Llistosella i Vidal, Jaume
Llimona i Pagès, Xavier
Validació d'Entoloma alpicola f. nanum 144
pdf pdf 22 - 1999 Esteve-Raventós, Fernando
Tabarés Carriedo, Manuel
Estudios sobre el género Inocybe (Agaricales) en la Península Ibérica e Islas Baleares, V. Inocybe squarrosa var. macrosperma var. nov., descubierto en Cataluña 145-149
pdf pdf 22 - 1999 Vila i Garcia, Jordi
Llistosella i Vidal, Jaume
Aportación al conocimiento del género Coprinus Pers. en Catalunya, III. Notas sobre Coprinus tuberosus Quél. 151-153
pdf pdf 22 - 1999 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Gómez-Bolea, Antonio
First record of Riessia semiophora Fresen. from Spain 155-157
pdf pdf 22 - 1999 Bandala Muñoz, Víctor M.
Rocabruna i Llavanera, August
Montoya Bello, Leticia
Nota sobre Phaeocollybia (Agaricales) de España 159-165
pdf   22 - 1999 ... Índex de Combinacions i Noms Nous de Tàxons continguts en aquest Volum 166
pdf pdf 23 - 2001 Vila i Garcia, Jordi
Gutiérrez, Corsino
Contribución al estudio del género Cortinarius en Catalunya, II 1-24
pdf pdf 23 - 2001 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Aportación al conocimiento de los hongos del macizo montañoso del Montseny (Cataluña), III 25-36
pdf pdf 23 - 2001 Llimona i Pagès, Xavier
Hoyo Navarro, Pilar
Muntañola-Cvetkovic, Maria
Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. I. Sobre fulles i branquillons d'Arbutus unedo 37-45
pdf pdf 23 - 2001 Martín Esteban, María Paz
Jeppson, Mikael
An Interesting Lycoperdon affin to L. ericaeum 47-50
pdf pdf 23 - 2001 Llimona i Pagès, Xavier
Esteve-Raventós, Fernando
Llistosella i Vidal, Jaume
Vila i Garcia, Jordi
Contribución al conocimiento de los hongos del piso alpino de los Pirineos de Cataluña, III 51-65
pdf pdf 23 - 2001 Tabarés Carriedo, Manuel
Migliozzi, Vincenzo
Rocabruna i Llavanera, August
Leucoagaricus pseudopilatianus: una nueva especie de la sección Piloselli 67-74
pdf pdf 23 - 2001 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica hipogea de Castellón (España) 75-77
pdf pdf 23 - 2001 Esteve-Raventós, Fernando
Llistosella i Vidal, Jaume
Vila i Garcia, Jordi
Algunos hongos interesantes del piso subalpino de los Pirineos de Cataluña 79-90
pdf pdf 23 - 2001 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Hidropus floccipes (Fr.) Singer f. luteipes (A. Ortega et Zea) stat. nov., a Catalunya 91-93
  pdf 23 - 2001   Fe d'errades 94
pdf pdf 23 - 2001 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Aportació a la flora micològica del Maresme, III. Noves dades per a la flora de la Serralada Litoral Catalana 95-107
  pdf 23 - 2001 Mayoral i Casanovas, Anselm Francesc Àngel i Alvira (1933-2000) 108
pdf pdf 23 - 2001 Salom, Joan Carles
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears, II 109-120
pdf pdf 23 - 2001 Tabarés Carriedo, Manuel
Ladurner, Heidi
Rocabruna i Llavanera, August
Pöder, Reinhold
Boletellus catalaunicus Pöder, Moreno, Rocabruna et Tabarés: a synonym of Xerocomus ripariellus Redeuilh 121-125
  pdf 23 - 2001 ... Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue 126
pdf pdf 23 - 2001 Sierra López, Dolores
Llimona i Pagès, Xavier
Hoyo Navarro, Pilar
Muntañola-Cvetkovic, Maria
Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. II. Sobre fulles i branquillons de Buxus sempervirens 127-143
pdf pdf 23 - 2001 Carbó i Pericay, Joaquim
Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel., un fong trobat recentment a Catalunya 145-151
    23 - 2001   Índex de Combinacions i Noms Nous de Tàxons continguts en aquest Volum 146
  pdf 24 - 2002 Llimona i Pagès, Xavier
Mayoral i Casanovas, Anselm
August Rocabruna i Llavanera. 80è aniversari 1-4
pdf pdf 24 - 2002 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló) 5-16
pdf pdf 24 - 2002 Muntañola-Cvetkovic, Maria
Hoyo Navarro, Pilar
Sierra López, Dolores
Llimona i Pagès, Xavier
Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. III. Branques i troncs de Buxus sempervirens 17-41
pdf pdf 24 - 2002 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Fongs nous o poc citats de Catalunya, IV 43-56
pdf pdf 24 - 2002 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Coprinus spadiceisporus Bogart, en Cataluña 57-60
pdf pdf 24 - 2002 Salom, Joan Carles Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears (III): Lepiota pratensis (Fr.) Bigeard et H. Guill 61-67
pdf pdf 24 - 2002 Vidal i Frigola, Josep Maria
Calonge, Francisco de Diego
Martín Esteban, María Paz
Macowanites ammophilus (Russalales) a new combination based on new evidence 69-74
pdf pdf 24 - 2002 Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya 75-121
pdf pdf 24 - 2002 Ortega Díaz, Antonio Notas sobre Cortinarius terpsichores Melot y especies afines (sección Caerulescentes (Rob. Henry) ex Möenne-Locc. et Reumaux) 123-130
pdf pdf 24 - 2002 Vila i Garcia, Jordi
Rocabruna i Llavanera, August
Aportació al coneixement del gènere Coprinus Pers. a Catalunya. IV. C. cardiasporus Bender 131-134
pdf pdf 24 - 2002 Esteve-Raventós, Fernando
Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Estudios sobre el género Inocybe (Cortinariales) en los jarales de Cataluña, I 135-145
pdf pdf 24 - 2002 Gutiérrez, Corsino
Vila i Garcia, Jordi
Contribución al estudio del género Cortinarius en Catalunya, III 147-178
pdf pdf 24 - 2002 Moreno Arroyo, Baldomero
Llistosella i Vidal, Jaume
Romero de la Osa Mateos, Luis
Gymnomyces sublevisporus (Russulales, una nueva especie de la región mediterránea 179-186
pdf pdf 24 - 2002 Robich, Giovanni Mycena brunneomarginata Robich, una nuova specie della sezione Rubromarginatae dalla Catalogna 187-192
pdf pdf 24 - 2002 Cortés i Moragrega, Carles
Montón i Martínez, Joan J.
Fongs nous o poc citats de la comarca del Segrià (Lleida) 193-199
pdf pdf 24 - 2002 Mahiques i Santandreu, Rafael
Bidaud, André
Alguns cortinaris novells o interessants de l'àrea iberoinsular (II) 201-206
pdf pdf 24 - 2002 Castro Cerceda, María Luisa Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.: una forma teratológica con himenóforo porado 207-209
pdf pdf 24 - 2002 Vila i Garcia, Jordi Omphalina peltigerina (Peck) P. Collin, un interessant fong liquenícola de Catalunya 211-213
pdf pdf 24 - 2002 Kirchmair, Martin
Pöder, Reinhold
Why Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky et Besl i an independent species 215-223
pdf pdf 24 - 2002 Hausknecht, Anton Agaricus rufotegulis Nauta in Portugal 225-227
pdf pdf 24 - 2002 Consiglio, Giovanni
Migliozzi, Vincenzo
Alcune specie rare o dibattute del genere Lepiota 229-247
pdf pdf 24 - 2002 Labraña i Salas, Josep Entoloma clypeatum P. Kumm. var. defibulatum Noordel. a Catalunya 249-252
pdf pdf 24 - 2002 Bidaud, André
Carteret, Xavier
Reumaux, Patrick
Note sur deux Cortinaires recoltés dans le centre de la France 253-257
pdf pdf 24 - 2002 Palazón Lozano, Fernando Especies de hongos descritas en el libro «Setas para todos» recolectadas en Cataluña 259-269
pdf pdf 24 - 2002 Moreno Horcajada, Gabriel
Heykoop Fung-A-You, Michel
Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner, a rare graminicolous species growing on Poaceae 271-275
  pdf 24 - 2002 Calonge, Francisco de Diego Alvaro Zugaza, In memoriam 276
pdf pdf 24 - 2002 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Carbó i Pericay, Joaquim
Una Nueva especie de Collybia (Fr.: Fr.) Staude, encontrada en Cataluña 277-282
pdf pdf 24 - 2002 Vila i Garcia, Jordi Clitocybula taniae Vila, una nova espècie del litoral català 283-286
pdf pdf 24 - 2002 Vidal i Frigola, Josep Maria Protoglossum aromaticum, a sequestrate fungus related to Cortinarius, widely distributed in Europe, and North America 287-294
pdf pdf 24 - 2002 Alentorn i Farré, Rosa M.
Gorris i Galtés, Montserrat
Gràcia i Barba, Enric
Llimona i Pagès, Xavier
Els Mixomicets recol·lectats en àrees de baixa altitud dins del programa «Biodiversitat dels fongs de Catalunya» 295-304
pdf pdf 24 - 2002 Jiménez Palomar, Tania El Cultiu casolà de la gírgola (Pleurotus ostreatus) : alguns mètodes senzills 305-309
pdf pdf 24 - 2002 ... Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue 310
pdf pdf 25 - 2003 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears, XI 1-13
pdf pdf 25 - 2003 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del desert de les palmes (Castelló) II 15-29
  pdf 25 - 2003 Rocabruna i Llavanera, August Mycena d'Europa : per Giovanni Robich 30
pdf pdf 25 - 2003 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears X: el Parc Natural de Mondragó (Santanyí, Mallorca) 31-40
pdf pdf 25 - 2003 Blanco Dios, Jaime Bernardo Estudios sobre el género Leucocoprinus Pat. en la Península Ibérica (II) : Leucocoprinus castroi sp. nov. 41-47
pdf pdf 25 - 2003 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Fongs nous o poc citats de Catalunya, V 49-64
pdf pdf 25 - 2003 Arnolds, Eef
Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Pseudobaeospora cyanea, a new agaric species from Catalonia 65-70
pdf pdf 25 - 2003 Ortega Díaz, Antonio
Contu, Marco
Sobre algunas especies interesantes del género Amanita secció Vaginatae en Andalucía (España) 71-77
pdf pdf 25 - 2003 .... Índex de combinacions i noms nous de taxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue 78
pdf pdf 25 - 2003 Bandala Muñoz, Víctor M.
Montoya Bello, Leticia
Rocabruna i Llavanera, August
New record of Phaeocollybia jennyae in Spain 79-81
pdf pdf 26 - 2004 Cadiñanos Aguirre, José Antonio
Fernández Sasía, Roberto
Algunos Phlegmacium (Cortinarius) interesantes de encinares vasco-cantábricos 1-12
pdf pdf 26 - 2004 Olariaga Ibarguren, Ibai
Fernández Sasía, Roberto
Pasaban García, P.
El Género Phaeocollybia R. Heim (Cortinariaceae) en la Península Ibérica 13-31
  pdf 26 - 2004 ... Mycokey 32
pdf pdf 26 - 2004 Hoyo Navarro, Pilar
Llorens i van Waveren, Laura
Llistosella i Vidal, Jaume
Noves dades sobre fongs ibèrics 33-41
  pdf 26 - 2004 ... Flore des champignons supérieurs du Maroc 42
pdf pdf 26 - 2004 Tabarés Carriedo, Manuel
Llistosella i Vidal, Jaume
Rocabruna i Llavanera, August
Fongs nous o poc citats a Catalunya, VI 43-58
pdf pdf 26 - 2004 Vidal i Frigola, Josep Maria Arcangeliella borziana and A. stephensii, two gasteroid fungi often mistaken : a taxonomic revision of Lactarius-related sequestrate fungi 59-82
pdf pdf 26 - 2004 Vidal i Frigola, Josep Maria Macowanites candidus, a new combination for Hydnangium candidum Tul. et C. Tul. 83-96
  pdf 26 - 2004 Vidal i Frigola, Josep Maria The Genus Stephanospora Pat., two new combinations 97-111
  pdf 26 - 2004 --- Fe d'errades 112
pdf pdf 26 - 2004 Salom, Joan Carles
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Galli, R.
Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze de les Illes Balears (IV) : una espècie poc coneguda: Lepiota andegavensis Mornand 113-116
pdf pdf 26 - 2004 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló), III 117-139
pdf pdf 26 - 2004 Cortés i Moragrega, Carles
Montón i Martínez, Joan J.
Fongs nous o poc citats de la comarca del Segrià (Lleida). II. Boscos de Ribera 141-154
pdf pdf 26 - 2004 Jiménez Palomar, Tania Los Hongos gelatinosos (Exidiopsis, Tremella y Dacrymyces) que descomponen la madera muerta de Cistus, en Cataluña 155-163
pdf 26 - 2004 ... Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue 164
pdf pdf 26 - 2004 Llorens i van Waveren, Laura
Llistosella i Vidal, Jaume
Contribució a la flora dels fongs del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Catalunya). I. El gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm 165-176
pdf pdf 27 - 2005 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears XIII: el Parc Natural de Mondragó (II) (Santanyí, Mallorca) 1-16
pdf pdf 27 - 2005 Rocabruna i Llavanera, August
Tabarés Carriedo, Manuel
Fongs nous o poc citats a Catalunya, VII 17-32
pdf pdf 27 - 2005 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel Primera cita en España de Hemimycena mairei (J.-E. Gilbert) Singer 33-34
pdf pdf 27 - 2005 Rubio Domínguez, Enrique
Sánchez Rodríguez, Juan Antonio
Arpinia fusispora Hohmeyer,un inusual miembro de la familia Pyronemataceae Corda, hallado en la provincia de León 35-39
pdf   27 - 2005 --- Índex de combinacions i noms de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue 40
pdf pdf 27 - 2005 Cortés i Moragrega, Carles
Montón i Martínez, Joan J.
Llimona i Pagès, Xavier
Aportació a l'estudi del component fúngic de l'àrea semiestèpica de la Timoneda d'Alfés (Segrià) 41-48
pdf pdf 27 - 2005 Corriol, Gilles Un Gymnopilus remarquable des vieilles sapinières pyrénéenenes 49-54
pdf pdf 27 - 2005 Garcia-Porta, Maria
Llimona i Pagès, Xavier
Dades inèdites sobre els mixomicets de Catalunya 55-73
pdf pdf 27 - 2005 Justo, A.
Castro Cerceda, María Luisa
Caballero Moreno, Agustín
Los Géneros Pluteus y Volvariella (Basidiomycotina, Fungi) en la Rioja (España) 75-84
pdf pdf 27 - 2005 Justo, A.
Castro Cerceda, María Luisa
Tejedor Jordán, Francisco
Pluteus insidiosus, nueva cita para la Península Ibèrica 85-87
pdf pdf 27 - 2005 Rocabruna i Llavanera, August
Pujade i Villar, Juli
Tabarés Carriedo, Manuel
Recol·lecció a Catalunya de Ganoderma applanatum amb cecidis d'Agatomyia wankowiczii (Schnabl, 1884) 89-92
pdf pdf 27 - 2005 Medardi, Gianfranco Un Raro ascomicete reperito in Italia: Lamprospora ascoboloides Seaver 93-98
pdf pdf 27 - 2005 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló), IV 99-114
pdf pdf 27 - 2005 Vila i Garcia, Jordi
Jiménez Palomar, Tania
Alguns fongs corticioides trobats a les comunitats de Cistus de Catalunya 115-130
pdf pdf 27 - 2005 Llorens i van Waveren, Laura
Llistosella i Vidal, Jaume
Fongs de Gréixer 131-151
pdf pdf 27 - 2005 Castillo, Aurelio
Moreno Horcajada, Gabriel
Illana Esteban, Carlos
Sánchez, A.
Two rare species recently described in the genus Comatricha 153-158
pdf pdf 28 - 2006 Rubio Domínguez, Enrique
Miranda, M. A.
Linde, J.
Suárez, A.
García, Faustino
Juste, P.
Catálogo provisional de hongos hipogeos de Asturias y posibles fitobiontes asociados 1-40
pdf pdf 28 - 2006 Medardi, Gianfranco Una specie artica reperita in Italia: Iodophanus hyperboreus T. Schumach. 41-46
pdf pdf 28 - 2006 Llimona i Pagès, Xavier
Vila i Garcia, Jordi
Garcia-Porta, Maria
Tejedor Jordán, Francisco
Penicillium aureocephalum Munt.-Cvetk., Hoyo et Gómez-Bolea, un interessant ascomicet anamòrfic amb aspecte de mixomicet : distribució, ecologia i fenologia 47-56
pdf pdf 28 - 2006 Garcia-Porta, Maria
Llimona i Pagès, Xavier
Noves dades sobre els gasteromicets de Catalunya 57-80
pdf pdf 28 - 2006 Salcedo, Isabel
Fernández-Vicente, J.
Pérez-Butrón, J. L.
Stereum illudens Berk., nueva cita para la micoflora de la Península Ibérica 81-85
pdf pdf 28 - 2006 Llorens i van Waveren, Laura
Llistosella i Vidal, Jaume
El Gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm. a Catalunya. I. Notes florístiques 87-91
pdf pdf 28 - 2006 Vila i Garcia, Jordi Aportacions al coneixement dels fongs de Catalunya, II 93-107
pdf pdf 28 - 2006 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de la flora micológica hipogea de Castelló (España), II 109-114
pdf pdf 28 - 2006 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Mir, Guillem
Cantharellus lilacinopruinatus Hermitte, Eyssart. & Poumarat, a Catalunya i les Illes Balears 115-117
pdf pdf 28 - 2006 Vila i Garcia, Jordi
Caballero, Ferran
Tabarés Carriedo, Manuel
Alguns fongs de primavera interessants trobats als Pirineus catalans 119-124
pdf pdf 28 - 2006 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Fongs nous o poc citats a Catalunya, VIII 125-129
    28 - 2006 --- Fe d'errades i rectificacions 130
pdf pdf 28 - 2006 --- Contribució a l'estudi de la flora micològica de l'espai rural de Gallecs (Vallès Oriental i Occidental) 131-142
pdf pdf 28 - 2006 Montón i Martínez, Joan J.
Cortés i Moragrega, Carles
Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena (I) 143-152
pdf pdf 28 - 2006 Carbó i Pericay, Joaquim
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Psathyrella globosivelata Gröger, un fong rar i interessant citat per primera vegada a Catalunya 153-159
pdf pdf 28 - 2006 Carbó i Pericay, Joaquim
Mir, Guillem
Entoloma mediterraneense Noordel. & Hauskn., una interessant espècie recol·lectada a l'illa de Mallorca 161-166
pdf pdf 28 - 2006 Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya, II 167-207
    28 - 2006 --- Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum = Index of new taxa, combinations and names included in this issue 208
pdf pdf 28 - 2006 Niell i Barachina, Manel
Girbal i Lladó, Josep
Els Noms populars dels bolets a Andorra 209-216
pdf pdf 29 - 2007 Dasairas Bouzada, Alba
Castro Cerceda, María Luisa
Aportaciones corológicas a la micobiota de Portugal: serra dp Caramulo, Beira Alta 1-9
pdf pdf 29 - 2007 Calonge, Francisco de Diego
Llimona i Pagès, Xavier
Martín Esteban, María Paz
Nuevos datos sobre el género Tulostoma (Gasteromycetes) en España. IV 11-16
pdf pdf 29 - 2007 Torrejón Herrero, Miguel Contribución al estudio de los hongos del parque natural de la Serra Calderona y su área de influencia : Castelló-València (España). I. Jarales (Cistion) 17-28
pdf pdf 29 - 2007 Llorens i van Waveren, Laura
Cortés i Moragrega, Carles
Tabarés Carriedo, Manuel
Llistosella i Vidal, Jaume
Noves dades sobre el gènere Entoloma (Fr.) P. Kumm. a Catalunya 29-33
pdf pdf 29 - 2007 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Fongs nous o poc citats a Catalunya. IX 35-44
pdf pdf 29 - 2007 Salom, Joan Carles
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Contribució al coneixement de Lepiota s.l. a les Illes Balears, V. Leucoagaricus subglobisporus (Contu) Cons. & Contu, una espècies rara i poc citada 45-50
pdf pdf 29 - 2007 Oltra, Miguel
Gràcia i Barba, Enric
Myxomycetes Ibéricos. II 51-59
    29 - 2007 --- Índex de tàxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum 60
pdf pdf 29 - 2007 Galán Márquez, Ricardo
García, Guy
Tena, R.
Ormad, Javier
Pezoloma ciliifera (P. Karst.) Korf, un discomicete nuevo para España 61-66
pdf pdf 29 - 2007 Heilmann-Clausen, J.
Walleyn, R.
Some records of wood-inhabiting fungi on Fagus sylvatica in northern Spain 67-80
pdf pdf 29 - 2007 Pérez-Butrón, J. L.
Fernández-Vicente, J.
Una Nueva especie de Flammulina P. Karsten, F. cephalariae (Agaricales) encontrada en España 81-91
pdf pdf 30 - 2008 Montón i Martínez, Joan J.
Cortés i Moragrega, Carles
Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena (II) 1-11
pdf pdf 30 - 2008 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears. XVI 13-25
pdf pdf 30 - 2008 --- Bolets de Catalunya de la Península Ibèrica i de les Illes Balears 2009 26
pdf pdf 30 - 2008 Etayo Salazar, Javier
Navarro-Rosinés, Pere
Una Combinación y tres especies nuevas de Lichenochora (Phyllachorales, ascomicetes liquenícolas), y notas adicionales para el género 27-44
pdf pdf 30 - 2008 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Macau, Narcís
Dues Laccaria interessants trobades a Girona 45-49
pdf   30 - 2008 --- Errata et corrigenda 50
pdf pdf 30 - 2008 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Fongs nous o poc citats a Catalunya. X 51-56
pdf pdf 30 - 2008 Navarro-Rosinés, Pere
Hladun Simón, Néstor Luis
Llimona i Pagès, Xavier
Gelatinopsis Heppiae sp. nov. (Leotiales, ascomycota) un hongo liquenícola sobre Heppia despreauxii Aragón (NE España) 57-64
pdf pdf 30 - 2008 Moreau, Pierre-Arthur
Macau, Narcís
Un Taxón poco conocido del litoral mediterráneo: Marasmius epiphyllus var. plantaginis 65-70
pdf pdf 30 - 2008 Gaya i Bellés, Ester
Navarro-Rosinés, Pere
Sobre la presencia de Polycoccum versisporum (hongos liquenícolas, Dacampiaceae) en los Pirineos Catalanes y la identificación de su hospedante 71-78
pdf pdf 30 - 2008 Mir, Guillem
Melis, Josep Lluis
Aportació al coneixement micològic de les Illes Balears. Menorca. I 79-92
pdf pdf 30 - 2008 Salcedo, Isabel
Olariaga Ibarguren, Ibai
Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., nueva cita para la micoflora de la península Ibérica 93-99
pdf   30 - 2008 --- Índex de taxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum 100
pdf pdf 30 - 2008 Llistosella i Vidal, Jaume
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Llorens i van Waveren, Laura
Russula flavispora Romagn., una espècie rara trobada a Catalunya 101-106
pdf pdf 30 - 2008 Olariaga Ibarguren, Ibai
Salcedo, Isabel
Cantharellus ilicis sp. nov., a new species from the Mediterranean Basin collected in evergreen Quercus forests 107-116
pdf pdf 31 - 2009 Oltra, Miguel
Gràcia i Barba, Enric
Myxomycetes ibéricos. IV 1-21
pdf pdf 31 - 2009 Llimona i Pagès, Xavier Calonge, Francisco de Diego 2009 Guía de bolsillo para el buscador de setas. Ed. Mundi-Prensa. 158 pp. 22
pdf pdf 31 - 2009 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Espinosa Noguera, Jaume
Serra Planells, Antoni
Contribució al coneixement micològic de l'illa de Formentera (Illes Balears). III 23-36
pdf pdf 31 - 2009 Salom, Joan Carles
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Contribució al coneixement de Lepiota s.l. a les Illes Balears, VI. Lepiota nigrescentipes G. Riousset 37-42
pdf pdf 31 - 2009 Muñiz Pérez, Diana
Hladun Simón, Néstor Luis
Llimona i Pagès, Xavier
Mycocalicium llimonae Hladun & Muñiz (Ascomycota, (Eurotiomycetes), (Mycocaliciales), un fong mediterrani tan freqüent com difícil de veure : ecologia i distribució a Catalunya 43-48
pdf pdf 31 - 2009 Navarro-Rosinés, Pere
Gueidan, Cécile
Hladun Simón, Néstor Luis
Roux, Claude
Sinopsis del género Sarcopyrenia (Ascomycota, hongos liquenícolas), con la descripción de tres nuevas especies 49-69
pdf pdf 31 - 2009 Benito, C.
Muniesa Pérez, M. Teresa
Gómez-Bolea, Antonio
Llimona i Pagès, Xavier
Stigmatella aurantiaca, un mixobacteri amb aspecte de mixomicet, trobat al Parc de Collserola (Catalunya) 71-75
pdf pdf 31 - 2009 Navarro-Rosinés, Pere
Muñiz Pérez, Diana
Skyttea heterochroae comb. et nom. nov. (Helotiales) un hongo liquenícola propio de Pertusaria heterochroa, presente en Catalunya, Islas Baleares y Maltra 77-85
pdf   31 - 2009 --- Índex de taxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum 86
pdf pdf 31 - 2009 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Fongs nous o poc citats a Catalunya XI 87-92
pdf pdf 31 - 2009 Fortuny Navarro, Miquel Assaig sobre la tòfona negra (Tuber melanosporum) i el seu cultiu 93-102
pdf pdf 31 - 2009 Vila i Garcia, Jordi
Llimona i Pagès, Xavier
Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya. III. Addicions, correccions i claus d'identificació 103-137
pdf pdf 32 - 2010 Battistin, E.
Righetto, N.
Entoloma sericeum f. palladum f. nov., una nueva forma de Entoloma 1-5
pdf pdf 32 - 2010 Dähncke, R. M.
Contu, M.
Vizzini, A.
Clitocybula striata sp. nov. (Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricales): una nuova specie delle isole Canarie (Spagna), con note sulla diffusione del genere Clitocybula nell'isola di La Palma 7-12
pdf pdf 32 - 2010 Tabarés Carriedo, Manuel
Rocabruna i Llavanera, August
Rius, Jordi
Fongs nous o poc citats a Catalunya. XII 13-21
pdf pdf 32 - 2010 Rubio Domínguez, Enrique
Tena Lahoz, Raúl
Ormad, Javier
Suárez, Ángel
Ruhlandiella reticulata comb. nov. y Ruhlandiella truncata comb. nov. (Ascomycota, pezizales). Nuevas combinaciones para dos raras especies semihipogeas, eucaliptícolas y pirófilas de origen austral: Muciturbo reticulatus y Muciturbo truncatus 23-30
pdf pdf 32 - 2010 Rubio Domínguez, Enrique
Tabarés Carriedo, Manuel
Martínez, A.
Marcelleina parvispora (Ascomycota, Pezizales), a new Marcelleina species from Catalonia (Spain) 31-35
pdf pdf 32 - 2010 Niell i Barachina, Manel
Girbal i Lladó, Josep
Ribas, Laia
L'Ús dels esclerocis de Claviceps purpurea dins la medicina popular andorrana 37-42
pdf   33 - 2011 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Espinosa Noguera, Jaume
Serra, A.
Notes corològiques sobre la flora micològica d'Eivissa (Illes Balears, Espanya). II 1-14
pdf   33 - 2011 Rius, Jordi Contribució a l'estudi de la flora micològica de l'espai natural de Gallecs (Vallès Oriental i Occidental). II 15-24
pdf   33 - 2011 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Macau, Narcís
Carbó i Pericay, Joaquim
Sarcodon quercinofibulatum, una nueva especie del género con hifas fibulíferas 25-30
pdf   33 - 2011 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XVIII 31-45
pdf   33 - 2011 Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Arrufat, Manolo
Schizostoma laceratum (Ehrenb. ex Fr.) Lév., a Catalunya 47-50
pdf   33 - 2011 Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Salom, Joan Carles
Espinosa Noguera, Jaume
Serra, A.
Notes corològiques sobre la flora micològica d'Eivissa (Illes Balears). III 51-87
pdf   33 - 2011 Macau, Narcís
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel
Amanita beckeri Huijsman a Catalunya 89-93
pdf   33 - 2011 Boix, S.
Moisés, Joan
Llistosella i Vidal, Jaume
Llorens-van-Waveren, Laura
Boletus poikilochromus Pöder, Cetto & Zuccher, una rara espècie mediterrània trobada a Catalunya 95-99
pdf   33 - 2011 Llimona i Pagès, Xavier Maria Muntañola i Inglada (1923-2011) 101-104
pdf   34 -2012 J. MONTÓN i J. SÁNCHEZ-FORTÚN. Contribució a l’estudi dels fongs de Sant Joande l’Erm i la Vall de Santa Magdalena III. 1-12
pdf   34 -2012 J.B. BLANCO-DIOS. Notas sobre el género Entoloma en el Noroeste de la Península Ibérica (IV): Entoloma legionense, una nueva especie del subgénero Leptonia. 13-18
pdf   34 -2012 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, R. FONTENLA y R. PARA. El género Melanoleuca Pat., en las Islas Baleares (España). I. 19-41
pdf   34 -2012 ------ Índex de tàxons, combinacions i nomsnous continguts en aquest volum. 42
pdf   34 -2012 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM i J. LLISTOSELLA. Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya) XIX. Menorca I. 43-60
pdf   34 -2012 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM i C. CONSTANTINO. Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XX. 61.80
pdf   34 -2012 M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO, J. C. CAMPOS y T. ILLESCAS. Lactarius purpureobadius Malençon ex Basso, en España. 81-86
pdf   34 -2012 P. NAVARRO-ROSINÉS, J. LLISTOSELLA i A. SÁNCHEZ-CUXART. Sobre la presència de Melogramma campylosporum a Catalunya. 87-94
pdf   34 -2012 ------ Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia. 95-97
pdf   34 -2012 ------ Validació de Infundibulicybe meridionalis comb.nov. 98
pdf   35 -2013 ROGER GIL GUIÑÓN Amanita muscaria, un bolet de fades 3-42
pdf   35 -2013 ELISEO BATTISTIN, OTTORINO CHIARELLO, NORBERTO RIGHETTO Contributo alla conoscenza del raro Entoloma opacum Noordel 43-48
pdf   35 -2013 JAIME B. BLANCO-DIOS Cheimonophyllum pontevedrense, a new species found in the northwest of the iberian peninsula 49-56
pdf   35 -2013 M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO I
J. CASTILLO
Mycena seynii f. Albida robich, hallada en cataluña 57-60
pdf   35 -2013 MIQUEL À. PÉREZ-DE-GREGORIO,
LEANDRO SÁNCHEZ
I SANTIAGO GIBERT
Un Gymnopilus interessant, trobat a Catalunya 61-100
  pdf 36 -2015 --- August Rocabruna i Llavanera 1922-2014 1-8
  pdf 36 -2015 --- A la memòria d'en Jaume Vàzquez 9-10
pdf   36 -2015 J.C. SALOM, J.L. SIQUIER I R. MAHIQUES El Gènere Cortinarius a les Illes Balears (Espanya).I 11-28
pdf   36 -2015 L. SÁNCHEZ Y S. GIBERT Chromosera Viola, una espectacular especie localizada en Cataluña 29-32
pdf   36 -2015 J. MONTÓN I J. LLISTOSELLA Contribució a l’estudi dels fongs de Sant Joan de l’Erm i la vall de Santa Magdalena IV 33-40
pdf   36 -2015 L. SERÉS Intoxicación por Tricholoma equestre. ¿Problema resuelto? 41-48
pdf   36 -2015 M. TABARÉS Y S. SANTAMARIA Algunos hongos interesantes encontrados en Catalunya 49-58
pdf   36 -2015 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. ESPINOSA, F. ESTEVE-RAVENTÓS, J. LLISTOSELLA I S. GOMES Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXI 59-88
pdf   36 -2015 F. SOLANELLES Contribució a l’estudi dels fongs a les pinedes de pi blanc de repoblació a l’espai natural protegit dels secans de Mas de Melons-Alfés (Segrià) 89-94
pdf   36 -2015 X. MUÑOZ-BÁGUENA, E. GRÀCIA I M. OLTRA Mixobiota del Parc del Laberint: BioBlitz Barcelona 2013-14 95 95-100
pdf   36 -2015 L. SERÉS Síndrome giromitrico. Monometilhidrazinas. Neurotoxicidad epileptogénica 101-112
  pdf 36 -2015 --- Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia. català 113-114
  pdf 36 -2015 --- Normas de publicación de la Revista Catalana de Micologia. spanish 115-116
  pdf 36 -2015 --- Instructions to autors.english 117-118
pdf   37-2016 J.C. SALOM, R. MAS i J.LL. SIQUIER Contribució al coneixement micològic a les Illes Balears, XXII. Fongs copròfils, I. 1-22
pdf   37-2016 J.L. SIQUIER, J.C. SALOM i J. PLANAS Contribució al coneixement micològic de l’illa de Formentera (Espanya). IV. 23-32
pdf   37-2016 L. SÁNCHEZ, L. i RUBIO CASAS Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagnesi, una interesante especie localizada en el Montseny. 33-36
pdf   37-2016 J.B. BLANCO-DIOS Catálogo actualizado de los macromicetes presentes en el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (II). Nuevas aportaciones para los archipiélagos de Cies y Sálvora. 37-60
pdf   37-2016 M.À. PÉREZ-DE-GREGORIO i L. SÁNCHEZ Mycena albida Robich a la Península Ibèrica. 61-64
pdf   37-2016 F. SÁNCHEZ IGLESIAS Xylaria putaminum (Ascomycota, Xylariaceae) en Sevilla, suroeste de la Península Ibérica. 65 F. SÁNCHEZ IGLESIAS 65-74
pdf   37-2016 L. SERÉS GARCÍA Síndrome alucinógeno, indoles alucinógenos. 75-86
  pdf 37-2016 --- NORMES DE PUBLICACIÓ DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA + .NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA + INSTRUCTIONS TO AUTHORS 87-90